DONEER NU
Wie zijn Wij
Het bestuur van Stichting Pro Afrika bestaat uit:

Maarten Manders

Voorzitter

Ruud van Vlerken

Secretaris

Henk Heuten

Penningmeester
Samenwerkingspartners

C&T Technics

EPHWOR

Missie & Visie

Visie

De Stichting Pro Afrika vindt dat iedereen recht heeft op gezond drinkwater, een veilige leefomgeving, gezondheidszorg en de kans om zelfstandig een bestaan op te bouwen (bijvoorbeeld via onderwijs of microfinanciering) . Daar waar mensen dit , buiten hun schuld, niet kunnen verkrijgen, dienen wij, inwoners van rijke en welvarende landen, hen daarbij te ondersteunen. Met andere woorden: Wij dienen de medemens “actief ” te gunnen dat hun bovengenoemde basisbehoeften vervuld worden.

Missie

De Stichting wil hieraan een bijdrage leveren door voornamelijk in Uganda en Zimbabwe, projecten, die bovengenoemde doelstellingen nastreven, samen met lokale  partners, te ontwikkelen , (mede) te financieren, op te zetten , te ondersteunen of anderszins te helpen deze te verwezenlijken. Daarnaast wil de stichting de visie m.b.t. de “gunfactor” vormgeven in fundraising acties (o.a. crowdfunding) waarbij onze eigen verantwoordelijkheid jegens onze medemens benadrukt zal worden.

Contact opnemen

Aanmelden Nieuwsbrief

* indicates required

Intuit Mailchimp