Plumtree

De 450 schoolkinderen van de Ngwana Primary School in Plumtree/ Zimbabwe hadden geen veilig drinkwater.

De stichting hielp hen  met het bouwen van een installatie om grondwater veilig en duurzaam (met behulp van zonne-energie) op te pompen.Dit water gaat ook gebruikt worden door een in aanbouw zijnd ziekenhuisje  aldaar.

Ook hierbij gaat de stichting hulp bieden door geld in te zamelen om verblijfsruimtes  te kunnen bouwen voor de verpleegkundigen Alleen als er voor hen onderdak is gaat de regering de verpleegkundigen “leveren”” en kan het ziekenhuisje starten. 

MEER PROJECTEN