Gun hen gezond drinkwater en basisgezondheidszorg

Januari 2024

De inmiddels ruim 500 schoolkinderen van de Ngwana Primary School in Plumtree/ Zimbabwe hadden  geen veilig drinkwater. De dam waar ze hun water haalden was vies en meestal modderig . Enkele maanden per jaar zelfs zonder water. In de afgelopen jaren hebben we hen geholpen met het bouwen van een installatie om grondwater veilig op te pompen. Wij hebben hen ook ondersteunt met het aanleggen van zonnepanelen tbv oppompen van grondwater  en met watertanken. Dit water gaat ook gebruikt worden door een in aanbouw zijnd ziekenhuisje aldaar.

De bouw hiervan nadert zijn voltooing, maar om goedkeuring van de regering te krijgen (en daarmee financiering van de verpleegkundigen);  moet de waterafvoer ( ook van toiletten) nog goed aangesloten worden aan de septic tank en moeten er nog onderkomens gebouwd worden voor de verpleegkundigen. 

 

Onze contacten met Plumtree dateren al van enkele decennia geleden. Tijdens een reis door Zimbabwe ontmoetten we daar de vocal group “Black Umfolosi”.We hebben voor hen een aantal toernees door o.a. Nederland (bijv. een concert in Mierlo met de vocal group “Antwood Affair”)  georganiseerd, waarvan ze de opbrengsten hebben besteed aan enkele projecten in hun geboortestreek. De leider van de groep Lucky Moyo verhuisde vanwege de slechte politieke en economische omstandigheden, door toenmalig president Mugabe bewerkstelligd naar Engeland en onze contacten met hem werden wat minder. In juli 2019 zijn we weer ter plekke geweest en hebben vele bekenden gezien. We brachten ook een bezoek aan de Ngwana Primary School, de lagere school van het dorp. Onze contcten met Lucky werden frequenter en samen met hem zijn we weer gaan kijken  hoe we deze gemeenschap,verbonden in de Bana Bengwana Development Trust, verder kunnen helpen

Update augustus 2023

Door eigen initiatieven van de school en de gemeenschap zijn de waterleidingen tussen pomp en school gerealiseerd. Omdat er toen geen geld meer was voor zonnepanelen en bijbehorende attributen ( o.a. electriciteitskabels) heeft onze Stichting deze zomer de gemeenschap financieel kunnen ondersteunen, waardoor nu water opgepompt en vervoerd kan worden met behulp van zonne-energie. Tevens is met dat geld ook een nieuwe watertank van 5000 liter aangekocht voor de kliniek en wordt er een waterleiding gelegd tussen school en kliniek. 

Om de kliniek ook erkend te krijgen door de regering, en daarmee een flink deel van de kosten van de gezondheidszorg binnen de kliniek door de staat vergoed te krijgen, moet er nog een keuring komen van de septic-tank; moet de afvoer van leidingwater en toilet nog op orde gemaakt worden ; zal er ook nog een hek om de kliniek moeten worden gebouwd ; moeten er verblijfruimtes gebouwd worden voor de verpleegkundigen, die door de regering (dan pas) worden gefinancierd. We wachten even af wat nodig is en gaan dan verder kijken hoe onze stichting nog meer kan ondersteunen. 

Update august 2023

The water pipes between the pump and the school have been realized through initiatives of the school and the community. Because there was no money left for solar panels and associated attributes (including electricity cables), our Foundation was able to support the community financially this summer, so that water can now be pumped up and transported using solar energy. A new water tank of 5000 liters has also been purchased for the clinic with that money and a water pipe is being laid between the school and the clinic.

In order for the clinic to be recognized by the government, and thus for a large part of the costs of health care within the clinic to be reimbursed by the state, the septic tank must still be inspected; the drainage of tap water and toilet still needs to be put in order; a fence will also have to be built around the clinic; accommodations must be built for nurses, which will (only then) be financed by the government. We will wait and see what is needed and then look at how our foundation can provide further support.

Update juli 2022

Omdat Covid ook in Zimbabwe enorme economische schade heeft gebracht, is de geplande voortgang van het project ( aankoop van  pomp op zonne-energie/ aanleg van waterpijpleidingen naar de school en de in aanbouw zijnde kliniek etc.) slechts ten dele  van de grond gekomen.  Wel is kon onze contactpersoon Lucky Moyo vermelden dat via fondsen het solar systeem inmiddels grotendeels is aangekocht. Nu ontbreken nog het waterleidingstelsel naar..en de opslag van water bij de school en de kliniek. Onze stichting gaat trachten hier de financien voor te verzamelen.

Update July 2022

Because Covid has also caused enormous economic damage in Zimbabwe, the planned progress of the project (purchase of a solar pump / construction of water pipelines to the school and the clinic under construction, etc.) has only partially got off the ground. However, our contact person Lucky Moyo was able to mention that the solar system has now largely been purchased through funds. Now the water supply system to .. and the storage of water at the school and the clinic are still missing. Our foundation will try to collect the finances for this.

 

o.

Update 4 april 2021

OFFICIELE OVERDRACHT

De waterpomp is “officieel “in gebruik genomen. Op 1 april werd tijdens een bijeenkomst van schoolleiding en kinderen met vertegenwoordigers van de regionale Bana Bengwana Development Trust en lokale traditionele dorpshoofden de pomp overgedragen aan de school en de kliniek (in wording).    

     

  

Update December 2020

DE BOORPUT IS GESLAGEN !!

Op 27 november 2020 is de boorput voor de grondwater-pompinstallatie geslagen. Binnen korte tijd heeft onze stichting € 3000,- gedoneerd gekregen, waardoor dit mogelijk werd. Dank aan allen.Honderden kinderen en hun leraren van de Ngwana Primary School  en de komende patienten en het zorgpersoneel van de Ngwana kliniek  in Plumtree Zimbabwe kunnen nu gebruik gaan maken van veilig drinkwater. Met hulp van Lucky Moyo en de lokale gemeenschap is een “drilling company”gevonden die voor dit geld het gat heeft geboord. De put gaat 80 meter de grond in, om er zeker van dte zijn dat de bron, door de immense droogte in Zimbabwe, niet snel “op” zal zijn. De pomp met zonnecollectoren , de watertank en alle accessoires zullen zo snel mogelijk in Zuid-Afrika gekocht worden, waarna installatie volgt. Gelukkig is daar al geld voor gereserveerd. Hopelijk krijgen we snel het bericht dat de kinderen daadwerkelijk hun drankflessen vullen met veilig drinkwater. De school heeft overigens heel erg veel gebruik gemaakt van de filters die we hen begin dit jaar hebben toegestuurd.

We gaan nu met Lucky  overleggen hoe we de gemeenschap daar verder kunnen ondersteunen.

 

Gun hen gezond drinkwater

De 450 schoolkinderen van de Ngwana Primary School in Plumtree/ Zimbabwehebben geen veilig drinkwater. De dam waar ze hun water halen is vies en meestal modderig . Enkele maanden per jaar zelfs zonder water. We gaan hen helpen met het bouwen van een installatie om grondwater veilig op te pompen. Dit water gaat ook gebruikt worden door een in aanbouw zijnd ziekenhuisje aldaar.

Gunt U hen dat ook ??  Doneer aub.

Onze contacten met Plumtree dateren al van enkele decennia geleden. Tijdens een reis door Zimbabwe ontmoetten we daar de vocal group “Black Umfolosi”.We hebben voor hen een aantal toernees door o.a. Nederland (bijv. een concert in Mierlo met de vocal group “Antwood Affair”)  georganiseerd, waarvan ze de opbrengsten hebben besteed aan enkele projecten in hun geboortestreek. De leider van de groep Lucky Moyo verhuisde vanwege de slechte politieke en economische omstandigheden, door toenmalig president Mugabe bewerkstelligd naar Engeland en onze contacten met hem werden wat minder. In juli 2019 zijn we weer ter plekke geweest en hebben vele bekenden gezien. We brachten ook een bezoek aan de Ngwana Primary School, de lagere school van het dorp.

              En daar schrokken we toch wel van de enorm verslechterde omstandigheden waaronder de kinderen en onderwijzers tegenwoordig leefden in vergelijking met 20 jaar geleden. Tijdens de lunch kwamen een aantal kinderen terug van een wandeling naar een stuwdammetje waar ze water waren gaan halen:

 

Zo zag het water wat ze gebruikten om te drinken eruit. Vreselijk.. het was ook de oorzaak van vele darminfecties met diarree bij deze kinderen en volwassenen. Deze kinderen lopen elke dag vaak een uur heen en een uur terug naar school en hebben thuis ook nauwelijks drinkwater. We hoorden dat de schoolleiding samen met de plaatselijke gemeenschap, verbonden in de Bana Bengwana Development Trust, een project voorbereidde om een grondwaterpomp te installeren op zonne-energie, en dat ook Lucky in Engeland bezig was om geld in te zamelen hiervoor. Naast gezond drinkwater voor de school zou dat water ook gebruikt gaan worden door een in aanbouw zijnde kliniek voor de lokale gemeenschap.

Alleen dat inzamelen ging niet gemakkelijk. We besloten hen daarbij te helpen. Van de benodigde € 6000,- is inmiddels ongeveer de helft bij elkaar. Tegen Lucky en de Trust hebben we gezegd dat wij de andere helft bij elkaar proberen te krijgen.

Gunt U hen ook gezond drinkwater ?

Ondersteun dan onze actie met een donatie. Klik daarvoor in het hoofdmenu “doneren” aan. Vergeet niet het doel (“Zimbabwe”) op uw formulier of overschrijving te vermelden.(wellicht is uw donatie belastingaftrekbaar, zie daarvoor de belastingregels. Onze stichting heeft een ANBI erkenning.) Uiteraard kunt U ook andere projecten (in Uganda) van onze stichting ondersteunen. Zie daarvoor onder “projecten”

DANK !!

Plumtree

De 450 schoolkinderen van de Ngwana Primary School in Plumtree/ Zimbabwe hadden geen veilig drinkwater.

De stichting hielp hen  met het bouwen van een installatie om grondwater veilig en duurzaam (met behulp van zonne-energie) op te pompen.Dit water gaat ook gebruikt worden door een in aanbouw zijnd ziekenhuisje  aldaar.

Ook hierbij gaat de stichting hulp bieden door geld in te zamelen om verblijfsruimtes  te kunnen bouwen voor de verpleegkundigen Alleen als er voor hen onderdak is gaat de regering de verpleegkundigen “leveren”” en kan het ziekenhuisje starten. 

MEER PROJECTEN