In mei 2022 is onze voorzitter opnieuw naar Uganda geweest en heeft met name de projecten in Noord west Uganda (samen met Mama Asha Foundation) en het konijnen project op de South West junior School in Entebbe bezocht. Daarnaast hebben we mr. Aruho Amon ( de initiator van Ephwor organisatie, waarmee we in het district Buhweju , samenwerking binnen het vocational Center Kabasi t.b.v. misbruikte en mishandelde meisjes en vrouwen) , in juni 2022 in Nederland mogen ontvangen en met hem besproken hoe we we dit project nog meer inhoud kunnen geven m.b.v. microkrediet ondersteuning (zie de updates van de berichten op de diverse pagina’s).
Onze voorzitter is in November 2021 weer naar Uganda gereisd om enkele projecten te bezoeken. Als eerste bezocht hij het vocational center in Padwot (in de buurt van Packwach). Dit centrum , dat met enthousiasme door ons vaste contact in Uganda (Asha) is gestart begin 2021, en dat weer open ging na de lockdown in een klein gebouwtje, blijkt toch moeilijk een goede toekomst te hebben. Zo ervoer Maarten. Het gebouwtje is te klein en nieuwbouw aldaar is te duur, als we ook de salarissen van de leraren moeten betalen. Besloten is om deze lokatie te gaan sluiten , nadat de eerste groep leerlingen een volledige opleiding heeft gehad. Dat kan nadat de Examen-inspectie een examendatum heeft vastgesteld en en het examen is uitgevoerd. Door Maarten is gekeken naar een andere lokatie in de buurt. Hij vond een mogelijke ruimte bij father George van Catholic Mission in Packwach, waarmee hij in contact kwam. De ruimte die voor ons project ter beschikking kan komen is gratis. We gaan zo snel mogelijk een overeenkomst opstellen met father George voor de start van deze nieuwe lokatie. In Nebbi is door Maarten een begeleidingscommissie gevormd van een 8 tal invloedrijke personen in die streek, die de Mama Asha Foundation gaat adviseren/ promoten/ ondersteunen. De eerste groep afgestuurden van het vocational center in Buhweju district , dat we samen met de ugandese organisatie EPHWOR runnen, heeft inmiddels een officieel ugandees diploma mogen ontvangen. Maarten heeft ook een offerte ontvangen voor de bouw van een nieuw opvangscentrum aldaar (met een 10 tal slaapplaatsen). De stichting gaat nu een projectplan schrijven en dit voorleggen aan een aantal mogelijke sponsoren. Samen met Aruho van EPHWOR heeft Maarten een samen met iemand van Mbarara Skilling institute de “Youth skilling Coalition” opgericht, waarbij inmiddels 15 vocational centres in Uganda zijn aangesloten met als doel gezamenlijk o.a. aan fundraising te doen binnen Uganda. Helaas kon het bezoek aan de nederlandse ambassade in Kampala niet doorgaan. Maarten bracht wel een bezoek aan de rabbit-project op de South West Junior Primary school in Entebbe. Ondanks de lockdown is er door de directeur van de school een begin gemaakt met het bouwen van een mooie ruimte die gaat gebruikt worden als konijnenstal. De eerste konijnenhokken die we vanuit Nederland naar Uganda hebben overgebracht middels de container staan in elkaar !!